Laatu ja ympäristö

Laatu syntyy palvelusta.

Newprint tarjoaa monipuolisia painopalveluita. Vaikka käytössämme on monipuolinen ja moderni konekanta, ei se ole laatumme tae. Laatumme perustuu osaavaan henkilökuntaan ja pitkään kokemukseen sekä toimintamme kehittämiseen.

Asiakkaanamme sinun tarvitsee tietää vain mitä haluat, me hoidamme loput. Myynnin yhteyshenkilömme auttavat sinua painamiseen liittyvissä ratkaisuissa tai paperivalinnoissa. Se on meidän työtämme.

Organisoitua tekemistä - ISO 9001

Newprint Oy:n toiminta on organisoitu laatujärjestelmää apuna käyttäen. Laatujärjestelmämme on niiden vastuiden ja toimintatapojen kokonaisuus, joiden mukaan toimimme kaikissa vaiheissa asiakaspalvelusta valmiin painotuotteen lähettämiseen asti.

Ympäristö on yhteinen asia - ISO 14001

Ympäristöasioiden hoidon jatkuva parantaminen on yksi Newprint Oy:n johdon asettamista liiketoiminnan päämääristä. Sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten rajoittamiseen.

Newprint pyrkii kaikessa toiminnassaan minimoimaan painotyön ympäristövaikutukset. Paitsi että kiinnitämme huomiota energian ja resurssien käyttöön, pyrimme myös kiinnittämään huomiota ympäristöarvoihin materiaali- ja raaka-ainevalinnoissa. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Pohjoismainen joutsenmerkki

Painotalollamme on pohjoismainen ympäristömerkki ja olemme sitoutuneet sen vaatimuksiin. Rakennamme yhdessä huomisen painoalaa.

Noudattamalla ympäristömerkin asettamia vaatimuksia ja toimenpiteitä pyrimme rajoittamaan tuotannon ympäristövaikutuksia. Pienentämällä päästöjä ja syntyvien jätteiden määrää sekä tehostamalla raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttöä pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta.